SOCAR-ın bəyanatları və hesabatları:

SOCAR-ın rəsmi vebsaytı burada.

SOCAR-ın Ernst and Young Holding (CIS) B.V. şirkəti tərəfindən 31 dekabr 2013-ci il tarixinə audit olunmuş maliyyə hesabatları burada.

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətini: SOCAR-ın satın-almalar, birgə müəssisələrin qurulmasını qanuni əsasları və hasilatın pay bölgüsü sazişləri” adlı KPMG tərəfindən 12 dekabr 2014-ci ildə təqdim olunmuş hesabat burada.

 

SOCAR Trading-in bəyanatları və hesabatları:statements and reports:

SOCAR Trading şirkətinin rəsmi vebsaytı is burada.

WoodMackenzie şirkəti tərəfindən hazırlanmış “Azeri Light-ın Qiymətləndirilməsi Araşdırması” adlı 7 aprel 2014-ci il tarixli hesabatı burada.

Boston Consulting Group 21 may 2014-cü il tarixli “Socar Trading – Ticarət Əməliyyatlarına Baxış” hesabatı burada.

 

Information about EITI:

MHŞT (EITI) -nin rəsmi veb-səhifəsi burada.

MHŞT (EITI) haqqında əsas faktları burada.

 

Anar Əlizadə haqqında məlumat:

Anar Əlizadə barədə məlumatı həm də buraya daxil olmaqla əldə etmək mümkündür.

Any questions?

Please contact us with any question or comments on this site.

Contact us