UGE-Lancer PTE şirkəti

Aşağıda verilənlərin məqsədi UGE-Lancer şirkəti ilə SOCAR  arasındakı əlaqəni açıqlamaqdır. UGE-Lancer şirkəti ilə 2010 – cu ildə Balaxanı neft yatağı üzrə müqavilə bağlanmışdır. Azərbaycanın böyük üstünlükləri olan dəniz sərvətləri ilə müqayisədə Balaxanı quruda olan və Sovet dövründən qalan köhnəlmiş və dağılmış infrastruktura və  hər hansı potensial iddiaçının təmin etməli olacağı əsaslı sosial proqramlara malik olan  … Continue reading UGE-Lancer PTE şirkəti